Software Development Life Cycle

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

V rámci samostatného cyklu odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií se v pondělí 26. 11. 2018 můžete setkat s Ing. Jakubem Valentou (Accenture) odborníkem na dodávání softwaru řešena pomocí vodopádu, jež je v současné době hojně využívaný.

 

V přednášce na téma „Software Development Life Cycle“ se dozvíte více o dodávání softwaru pomocí vodpádu, ale zároveň se výrazným způsobem hlásí o slovo nové přístupy.

V současné době tradiční přístup k dodávání softwaru založený na vodopádu, který je stále široce využívaný, začíná doplňovat a často nahrazuje konkurenční přístupy. Abychom lépe porozuměli současnému stavu, shrneme si přehled o tradičním životním cyklu dodávek a dále se zaměříme na změny, ke kterým dochází se vzestupem nových přístupů, jako jsou:
– Designové myšlení
– Agilní vývoj
– DevOps
a jak tyto metody doplňují a vzájemně konkurují při poskytování softwaru.

Během lekce budou také sdíleny skutečné životní zkušenosti zahrnující všechny: dobré, špatné a ošklivé příklady.

Přednáška se bude konat dne 26. listopadu 2018 od 15:45 hod v posluchárně E II.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Internetové technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery včetně ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce (Webdesign, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Přihlašování studentů na přednášku probíhá od 4. října 2018 prostřednictvím webu katedry nebo přímo REGISTRACE.

V případě zájmu mimo cílovou skupinu se obracejte na sekretariát katedry, email: sucha@pef.czu.cz.