Projektový mítink GRANULAR: postup za posledních 18 měsíců a následující kroky

GRANULAR

GRANULAR, výzkumný projekt programu Horizont Evropa, uspořádal dne 28. března 2024 online projektový mítink, na kterém se hodnotila práce a úspěchy za posledních 18 měsíců a probíraly se následující kroky. Od října 2022 dosáhl projekt významného pokroku, jak zdůraznil koordinátor projektu Tristan Berchoux z CIHEAM Montpellier. Projekt má nyní za cíl prohloubit svůj dopad sladěním akademických poznatků s vyvíjejícími se potřebami EU i místních komunit. Příspěvky projektu byly oceněny zejména ve zprávě Evropské komise o „Dlouhodobé vizi pro rurální oblasti EU“ (Long-term vision for rural areas, LTVRA), která zdůrazňuje význam projektu při utváření budoucích politických rámců.

V nadcházejícím období se GRANULAR bude i nadále zaměřovat na rozvoj venkova prostřednictvím špičkového výzkumu a strategických partnerství. V následujících měsících projekt zintenzivní úsilí o integraci svých zjištění s LTVRA a bude klást důraz na operacionalizaci testování opatření na venkově a vývoj komplexních ukazatelů pro sledování vývoje venkova. GRANULAR si navíc klade za cíl využít svůj „rurální kompas“ k usnadnění informovaného rozhodování a zvýšení účinnosti nastavení politik pro venkov. Díky závazku na využití poznatků založených na datech a inovativních metodikách bude mít projekt do roku 2026 k dispozici novou typologii venkova, která nabídne diferencovanější pochopení dynamiky venkova a připraví půdu pro transformační změny v rurálních oblastech.

print screen obrazovky z online mítinku Granular