Proběhl diplomantský seminář – Všeradice 2017 (19. ročník)

Diplomantský seminář

,

Hackathony

,

Zprávy

Tradiční Diplomantský seminář (letos již 19. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal dne 2. března 2017.

 

Tradiční Diplomantský seminář (letos již 19. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal dne 2. března 2017. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

Tak jako v předešlých dvou letech se i letošní ročník konal v turisticky velmi atraktivním prostředí Zámeckého dvora Všeradice. Areál svou rozlehlostí poskytl plně vybavené seminární místnosti pro jednání v šesti sekcích. Nedílnou součástí Zámeckého dvora je restaurace s pivovarem (pivo Všerad), výstava obrazů a expozice muzea Magdaleny Dobromily Rettigové, jež byla přístupna nejen pro studenty této vydařené akce.

V letošním roce vzhledem k vysoké účast studentů probíhalo jednání netradičně v pěti sekcích (šestou sekcí byl Hackathon 2017 – viz dále), které řídily odborné komise složené ze 4 až 5 členů katedry a externích odborníků. Každá komise na základě stanovených pravidel hodnocení vybrala a ocenila tři nejlepší práce. Ocenění studenti obdrželi kromě diplomů také hodnotné věcné ceny, kterými seminář podpořili společnosti Concur, Ministerstvo zemědělství ČR, Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta a další partneři akce.

Na semináři se představilo a obhajovalo své práce 98 diplomantů katedry, Komise č. 1 byla opět koncipována jako anglická, protože převážná většina studentů v této sekci prezentovala své výsledky práce v angličtině v souladu se svým oborem studia. V komisích pracovalo a hodnotilo celkem 25 členů katedry a zástupců praxe.

Součástí semináře, jako samostatná odborná sekce č. 6, byl uspořádán 2. ročník soutěže v prototypování aplikací Hackathon 2017, kterého se účastnilo 5 studentských týmů. Podrobné informace jsou k dispozici v samostatné zprávě k této akci.

Seminář byl ukončen slavnostním vyhlášením tří nejlepších prací za každou komisi, tří nejlepších studentských projektů v rámci Hackathonu a společenským posezením v prostorách restaurace a pivovaru. Vyhlášení se osobně zúčastnil, diplomy a ocenění předal děkan PEF, zástupci firmy Concur, zástupci Ministerstva zemědělství ČR a předsedové komisí.

Akce je dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena studenty, především pro možnost „prezentace a obhajoby nanečisto“ a možnosti konzultovat a diskutovat řešenou problematiku přímo s odborníky z katedry, praxe a kolegy z různých oborů studia.

Katedra předpokládá uspořádat jubilejní 20. ročník opět v prostorách Zámeckého dvora Všeradice ve stejném termínu.