Přednáška: Advanced cybersecurity solutions

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

V rámci samostatného cyklu odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií se ve středu 20. března 2019 můžete setkat s Ing. Andrejem Jelníkem, systémovým inženýrem ve společnosti CISCO Systems Czech Republic. Odborníkem s hlavním technickým zaměřením na Cisco Cybersecurity, Meraki (Cloud managed networking) a řešení Cisco Collaboration.

 

V přednášce na téma Advanced cybersecurity solutions se dozvíte, proč je interoperabilita bezpečnostních řešení tak důležitá, jaký druh bezpečnostních prvků v současné době využíváme v podnikovém světě. A jak je můžeme efektivněji využívat pomocí strojového učení nebo analýzy chování.

Přednáška se bude konat dne 20. března 2019 od 16:30 hod v posluchárně E III.

 Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Internetové technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery včetně ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce (Webdesign, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Přihlašování studentů na přednášku probíhá od 13. února 2019 prostřednictvím webu katedry.

V případě zájmu mimo cílovou skupinu se obracejte na sekretariát katedry, email: sucha@pef.czu.cz.