Specializované laboratoře

Laboratoř síťových a internetových technologií (LSIT) E 223

Specializovaná počítačová laboratoř pro praktickou výuku a samostatnou práci studentů zaměřená na síťové a internetové technologie. Je využívána především v oblasti standardní výuky (předměty Počítačové sítě, Internetové technologie, Webdesign, Značkovací jazyky, Elektronický obchod a podnikání, apod.) a dále ve specializovaných kurzech CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) - CISCO CCNA R&S 1 až CISCO CCNA R&S 4. Laboratoř je také certifikována v rámci akreditovaného střediska CZ 033 pro ECDL Core a pro ECDL Advanced.

Odbornou garanci laboratoře LSIT zabezpečuje Katedra informačních technologií, provoz zajišťuje Středisko informačních služeb PEF.

Podrobné informace o CISCO CCNA.

Podrobné informace o ECDL.

ECDL akreditované laboratoře a testovací středisko

Katedra informačních technologií garantuje přípravu a testování v rámci programu ECDL (European Computer Driving Licence). ČZU v Praze (KIT PEF) je akreditovaným střediskem CZ 033 pro ECDL Core a pro ECDL Advanced. Akreditovány jsou 2 učebny:

  • laboratoř R006 – 19 míst (akreditace platná od roku 2002)
  • laboratoř E223 – 30 míst (akreditace platná od roku 2014)

Akreditace zahrnuje operační systém MS Windows 7, programové vybavení MS Office 2013
a následující moduly ECDL:

ID Název Mezinárodní název
M2 Základy práce s počítačem a správa souborů Computer Essentials
M3 Zpracování textu Word Processing
M4 Práce s tabulkami Spreadsheets
M5 Použití databází Using Databases
M6 Prezentace Presentation
M7 Základy práce s internetem a komunikace Online Essentials
M12 Bezpečné používání informačních technologií IT Security
AM3 Pokročilé zpracování textu Advanced Word Processing
AM4 Pokročilá práce s tabulkami Advanced Spreadsheets
AM5 Pokročilé použití databází Advanced Databases
AM6 Pokročilé prezentace Advanced Presentation

Odbornou garanci laboratoří a testovacího střediska zabezpečuje Katedra informačních technologií, provoz zajišťuje Středisko informačních služeb PEF.

Podrobné informace o ECDL.

E223
Laboratoř E223

Laboratoř audiovizuálních, grafických a mobilních technologií (LAVGMT) E 235

Laboratoř je zaměřena na počítačovou grafiku, zpracování audiovizuálních dat a vývoj mobilních aplikací. Je využívána především v oblasti standardní výuky a ve specializovaných kurzech (např. Počítačová grafika, Vývoj aplikací pro mobilní zařízení – Android, apod.). Pracoviště dále umožňuje podporu aplikovaného výzkumu a samostatné činnosti studentů (diplomanti a doktorandi). Součástí laboratoře je mobilní Android učebna, která dovoluje výuku mimo vlastní pracoviště i mimo areál ČZU.

Odbornou garanci laboratoře zabezpečuje Katedra informačních technologií, provoz pak zajišťuje Středisko informačních služeb PEF.

Podrobné informace o technickém a programovém vybavení.

Laboratoř pro studium lidského chování / Human Behavior Research Unit (HUBRU)

HUBRU je specializované pracoviště fakulty, které tvoří dvě laboratoře - Kolaborativní laboratoř použitelnosti a Stanice virtuální reality. Součástí laboratoří jsou také mobilní sety pro měření biometrických údajů – eye tracking a biofeedback.

Katedra informačních technologií laboratoř využívá pro výzkumnou činnost především v oblasti analýzy uživatelského rozhraní (použitelnost a UX), testování SW, vývoje a testování nástrojů pro import, transformaci a vizualizaci dat, atd.

Provoz HUBRU zajišťuje Středisko informačních služeb PEF.

HUBRU HUBRU HUBRU

Speciální výuková laboratoř s počítači Apple E 341

Tato laboratoř je určena zejména pro výuku počítačové grafiky a postprodukce audio-vizuálních materiálů. K dispozici je 24 počítačů iMac s operačním systémem OS X.

Katedra informačních technologií využívá laboratoř pro výuku specializovaných předmětů (např. Počítačová grafika, Vývoj aplikací pro mobilní zařízení – Android, a další), provoz zajišťuje Středisko informačních služeb PEF.

E341