CODECS

CODECS – MAXIMISING THE CO-BENEFITS OF AGRICULTURAL DIGITALISATION THROUGH CONDUCIVE DIGITAL ECOSYSTEMS

1. 10. 2022 – 30. 9. 2026

Projekt CODECS bude společně s farmáři a aktéry AKIS vyvíjet uživatelsky přívětivé přístupy, metody a nástroje schopné dokumentovat vedlejší přínosy a náklady technologií aplikovaných v reálných kontextech. Tímto způsobem zlepší kolektivní schopnost porozumět, hodnotit a předvídat celou řadu výhod a nákladů digitalizace farem a budovat digitální ekosystémy, které maximalizují čisté přínosy digitalizace.

Poster CODECS (CZ) | Poster CODECS (EN)

Aktuality

CODECS vyvíjí vizi „udržitelné digitalizace“, která přispěje k víceúrovňovému přechodu, který spojí sociální, ekonomické a ekologické aspekty, a to přijetím inovativního přístupu založeného na systému zaměřeného na aktéry a metodologie akčního výzkumu založeného na koordinaci 21 Living Labs prostřednictvím interdisciplinárních a transdisciplinárních týmů. Výzkum studuje roli „digitálních ekosystémů“ v míře zavádění digitálních technologií a v distribuci jejich nákladů a přínosů; vyvíjí a testuje tři ukazatele (digitální připravenost zemědělců, připravenost na škálování, přínos digitálního ekosystému) pro sledování úrovně digitalizace a předvídání jejích potenciálních nákladů a přínosů. Posuzuje a porovnává celou škálu sociálních, ekonomických a environmentálních nákladů a přínosů digitalizace zemědělských podniků, kde určuje synergie a kompromisy mezi různými zdroji nákladů a přínosů. Rovněž testuje a demonstruje digitální technologie ve 21 Living Labs prostřednictvím fyzické i virtuální demonstrace. Platforma CODECS obsahuje vyhledávací, demonstrační a hodnotící nástroje. Projekt CODECS má pevné odhodlání dosáhnout pozitivního dopadu v doméně AKIS a v oblasti politik, což bude uvedeno do praxe prostřednictvím specializovaného pracovního balíčku o analýze politiky, nástrojích politiky a souboru politických informací, dále pak webových seminářů. Vyvíjí dále strategii ohledně zapojení do místní, národní a evropské úrovně prostřednictvím Living Labs, rozhraní vědy a politiky, sítě AKIS a sítě demo-farm.

Zahájení projektu: 1. 10. 2022

Ukončení projektu: 30. 9. 2026

Financováno: Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výzkumné agentury (REA). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost. Britští účastníci projektu CODECS jsou podporováni UKRI grantovými čísly 10039965 (James Hutton Institute) a 10041831 (University of Southampton).

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-22

Webové stránky: https://www.horizoncodecs.eu

Partneři:

 1. UNIVERSITA DI PISA (FR) – coordinator
 2. ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE (FR)
 3. INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN (FR)
 4. INSTITUT DE L’ELEVAGE (FR)
 5. IFIP-INSTITUT DU PORC ASSOCIATION (FR)
 6. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (IT)
 7. SZECHENYI ISTVAN EGYETEM (HU)
 8. ASSOCIATION EUROPEENNE POUR L’INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL (BE)
 9. CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTISTUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI (IT)
 10. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (BE)
 11. ELLINIKOS GEORGIKOS ORGANISMOS – DIMITRA (GR)
 12. CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (CZ)
 13. GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON (GR)
 14. BIOSENSE INSTITUTE – RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS (RS)
 15. UNIVERZA V LJUBLJANI (SI)
 16. ZEMNIEKU SAEIMA (LV)
 17. UNIVERSITAET HOHENHEIM (DE)
 18. NEW EDU NO (SK)
 19. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT (FR)
 20. INSTITUT NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR L’AGRICULTURE, L ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT (FR)
 21. THE JAMES HUTTON INSTITUTE (GB)
 22. SUSTAINABLE IRELAND CO-OPERATIVE SOCIETY LTD (IE)
 23. NODIBINAJUMS BALTIC STUDIES CENTRE (LV)
 24. AG FUTURA TECHNOLOGII DOOEL SKOPJE (MK)
 25. CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO PECORINO TOSCANO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA ABBREVIATO AN CHE IN CONSORZIO TUTELA PECORINO TOSCANO (IT)
 26. EESTI MAAULIKOOL (EE)
 27. CSITA Z. S. (CZ)
 28. ISO-TECH SP Z OO (PL)
 29. UNIVERSIDAD DE CORDOBA (ES)
 30. UNIVERSIDAD DE ALMERIA (ES)
 31. ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ALMERIA (ES)
 32. STICHTING WAGENINGEN RESEARCH (NL)
 33. LABORATOIRE D’INNOVATION TERRITORIAL QUEST TERRITOIRES D’ELEVAGEe (FR)