Projekty

Členové katedry se aktivně zapojují do přípravy a realizace projektů aplikovaného výzkumu a rozvojových projektů především v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu, podpoře podnikání, rozvoji regionů, životním prostředí, zemědělství a dostupnosti informací obecně. Jsou připraveni spolupracovat a podělit se o své zkušenosti při přípravě projektových záměrů, zpracování žádosti o projekt i realizaci projektů ve výše uvedených oblastech. Referencí mohou být některé běžící i již ukončené projekty.

Aktuálně běžící projekty

Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené EVYNA 2015

https://www.evyna.cz/

Agrární www portál AGRIS

http://www.agris.cz/

AGRIS on-line Paper in Economics and Informatics

http://online.agris.cz/

Portál telemetrického sledování zvěře

http://zver.agris.cz/

Poznej Pošumaví – turistický průvodce Pošumaví

http://masposumavi.cz/cs/

Příprava pracovníků MZe ČR na získání ECDL Certifikátu

Další projekty (ukončené)

Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository

http://voa3r.eu/

Podpora moderních forem výuky na SŠ – využití ICT ve výuce

http://it.agris.cz/

Rozvoj podnikatelských znalostí – informační a finanční gramotnost

http://infofin.agris.cz/

Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol
– inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií

http://s2bportal.cz/

Vzdělávání lektorů pro práci s výukovými informačními systémy
– nové metody učení

http://vis.pef.czu.cz/