!!!Zrušení Cyklu zvaných přednášek odborníků z praxe!!!

Přednášky

,

Zprávy

V souladu s aktuálními nařízeními o zrušení kontaktní výuky se pro letní semestr ruší Cyklus zvaných přednášek odborníků ICT.

 

V předmětech, kterých se Cyklus zvaných přednášek týkal, předpokládáme uzpůsobení podmínek zápočtu současné situaci.