Zpráva z Diplomantského semináře KIT 2024

Diplomantský seminář

,

Fotogalerie

,

Homepage

,

Zprávy

Diplomantský seminář – vědeckovýzkumný workshop KIT (26. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal i v letošním roce konal v novém formátu – a to ve dvou termínech 29. února 2024 a 7. března 2024 v areálu ČZU v Praze. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.

Po vzoru loňského ročníku se seminář konal v Knihovně ČZU a prostorách Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

V letošním roce vzhledem k vysoké účasti studentů probíhalo jednání dokonce v šesti komisích složených ze členů katedry a externích odborníků. Každá komise na základě předem stanovených pravidel hodnocení vybrala a ocenila tři nejlepší práce. Ocenění studenti obdrželi kromě diplomů také hodnotné věcné ceny, kterými seminář podpořily společnosti Škoda Auto, a. s. a také Provozně ekonomická fakulta a Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze.

Na semináři se představilo a obhajovalo své práce celkem 69 diplomantů katedry, Komise č. 3 v prvním i druhém termínu byla koncipována jako anglická, protože všichni studenti v této sekci prezentovali výsledky své práce v angličtině v souladu se svým oborem studia. V komisích pracovalo a hodnotilo celkem 28 členů katedry a zástupců praxe.

Seminář byl ukončen vyhlášením tří nejlepších prací za každou komisi a následným networkingem v prostorách Galerie Knihovny ČZU. 

Akce je dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena studenty, především pro možnost „prezentace a obhajoby nanečisto“ a možnosti konzultovat a diskutovat řešenou problematiku přímo s odborníky z katedry, praxe a kolegy z různých oborů studia.

Katedra předpokládá uspořádat i příští ročník opět v areálu ČZU opět ve dvou termínech (a to zejména z důvodu nedostatečnosti a vysoké obsazenosti učeben na ČZU).

Katedra by ráda touto cestou poděkovala všem členům jednotlivých komisí a externistům, kteří se aktivně podíleli na této akci.

Poděkování patří také zaměstnancům cateringové společnosti a Knihovny ČZU.