Zpráva z diplomantského semináře KIT 2023

Fotogalerie

,

Zprávy

Tradiční jubilejní Diplomantský seminář – vědeckovýzkumný workshop KIT (25. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal ve zcela novém formát – a to ve dvou termínech 23. února 2023 a 2. března 2023 v areálu ČZU v Praze. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.

  Nově se letošní ročník konal v Knihovně ČZU a prostorách Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. V letošním roce vzhledem k vysoké účasti studentů probíhalo jednání v pěti komisích složených ze členů katedry a externích odborníků. Každá komise na základě předem stanovených pravidel hodnocení vybrala a ocenila tři nejlepší práce. Ocenění studenti obdrželi kromě diplomů také hodnotné věcné ceny, kterými seminář podpořily společnosti Škoda Auto, a. s., John Deere a dále také Provozně ekonomická fakulta a Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze. Na semináři se představilo a obhajovalo své práce celkem 68 diplomantů katedry, Komise č. 3 ve druhém termínu byla opět koncipována jako anglická, protože všichni studenti v této sekci prezentovali výsledky své práce v angličtině v souladu se svým oborem studia. V komisích pracovalo a hodnotilo celkem 26 členů katedry a zástupců praxe. Seminář byl ukončen vyhlášením tří nejlepších prací za každou komisi a následným networkingem v prostorách Galerie Knihovny CZU. Akce je dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena studenty, především pro možnost „prezentace a obhajoby nanečisto“ a možnosti konzultovat a diskutovat řešenou problematiku přímo s odborníky z katedry, praxe a kolegy z různých oborů studia. Katedra předpokládá uspořádat i příští ročník opět v areálu ČZU opět ve dvou termínech (a to zejména z důvodu nedostatečnosti a vysoké obsazenosti učeben na ČZU). Katedra by ráda touto cestou poděkovala všem členům jednotlivých komisí a externistům, kteří se aktivně podíleli na této akci. Poděkování patří také zaměstnancům cateringové společnosti a Knihovny ČZU.