Zpráva z Diplomantského semináře KIT – 2022

Zprávy

Tradiční Diplomantský seminář – vědeckovýzkumný workshop KIT (24. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se z důvodu očekávané špatné pandemické situace se konal dne 24. února 2022 již druhým rokem v distančním režimu prostřednictvím videokonferencí. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.

  V letošním roce, vzhledem k očekávané vysoké účasti studentů, probíhalo jednání v pěti komisích složených ze členů katedry a externích odborníků. Každá komise na základě předem stanovených pravidel hodnocení vybrala a ocenila tři nejlepší práce. V rámci jednotlivých sekcí byly kvalitní práce na prvních třech místech ohodnoceny diplomy. Několik studentů obdrželo „žlutou kartu“, která znamenala konzultaci s vedoucím práce ohledně dopracování diplomové práce nebo odložení SZZ a jeden student obdržel „červenou kartu“, která znamená odložení SZZ. Na semináři se představilo a obhajovalo své práce celkem 70 diplomantů katedry. Jedna komise byla opět koncipována jako anglická, která byla primárně určena pro studenty studijních programů vyučovaných v angličtině. V komisích pracovalo a hodnotilo celkem 22 členů katedry a zástupců praxe. Akce je dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena studenty, především pro „prezentaci a obhajobu nanečisto“ a možnost konzultovat a diskutovat řešenou problematiku přímo s odborníky z katedry, praxe a kolegy z různých oborů studia. Katedra se těší, že příští ročník již bude po dvouleté odmlce pořádán v prostorách Zámeckého dvora Všeradice ve stejném termínu, tedy 23. února 2023. Katedra by ráda touto cestou poděkovala všem členům jednotlivých komisí, zejména externím odborníkům, kteří se aktivně podíleli na této akci.