Závěrečný seminář projektu Agriteach 4.0

Fotogalerie

,

Zprávy

V maďarském Makó se uskutečnil závěrečný seminář dvouletého projektu AgriTeach 4.0, na kterém se podíleli také členové Katedry informačních technologií PEF ČZU v Praze.

 

Ve dnech 13. a 14. června se v maďarském Makó uskutečnil závěrečný seminář dvouletého projektu Agriteach 4.0. V místě konání byly předány certifikáty o úspěšném absolvování odborným pedagogům zemědělských škol z Maďarska a Makedonie, kteří se zúčastnili pilotního testování kurzu „Učitelé v zemědělství 4.0“.

Za Českou republiku se projektu zúčastnilo zájmové sdružení právnických osob WIRELESSINFO, které vystupovalo v roli technologického partnera. Na řešení projektu se podíleli také členové Katedry informačních technologií PEF ČZU v Praze.

Mezi hlavní cíle mezinárodního Agriteach 4.0 patří analýza požadavků včetně srovnávací studie za účelem zjištění potřeb odborných pedagogů středních zemědělských škol. Dále pak vytvoření standardního kompetenčního rámce pro pracovníky a uživatele ICT v zemědělství tak, aby byl v souladu se záměry a standardy EU, vytvoření studijního programu založeného na CAPDM metodologii a vytvoření studijního obsahu včetně online platformy.

Očekávaný dopad projektu je ve zvýšení znalosti pedagogů v online a společném učení, inovativních metodách učení, o ICT ve vzdělávání a v neposlední řadě o zemědělství 4.0.

Více informací k projektu Agriteach 4.0 naleznete na www.agriteach.hu.