Závěrečný Kurz Úvod do SAP od Škoda Auto

Fotogalerie

,

Zprávy

Závěrečný blok kurzu Úvod do SAP od ŠKODA AUTO zaměřený na prezentaci studentských projektů na téma z oblasti SAP a Škoda Auto se uskutečnil 10. prosince 2019 na PEF ČZU v Praze.

 

Kurz byl rozdělen do čtyř bloků. První dva bloky byly výukovézaměřené na prostředí SAP ve Škoda Auto. Výuka byla zpestřena velmi zajímavou exkurzí přímo do výroby automobilky v Mladé Boleslavy.

Na závěrečném bloku vystoupili studenti s prezentacemi svých projektů, které byly následně hodnoceny komisí složenou z odborníků ze Škoda Auto a wp PEF ČZU v Praze. Následně jim byly předány Certifikáty o absolování Kurzu SAP.

Přes enormní zájem o mimosemestrální kurz byla odpovědnými osobami ze Škoda Auto vybrána pouze malá část studentů na základně odpovědí na otázky v registraci.

Katedra předpokládá, že v příštím akademickém roce bude Kurz opět otevřen pro studenty na všech úrovních studia.

Katedra by ráda touto cestou poděkovala všem organizačním pracovníkům, přednášejícím a členům komise, kteří se aktivně podíleli na této akci.