VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024 MAGISTERSKÝ STUPEŇ STUDIA

Zprávy

Studenti prvního ročníku magisterského stupně studia všech studijních programů Provozně ekonomické fakulty mají možnost si vybrat volitelné předměty na zimní i letní semestr akademického roku – 2023/2024. Katedra informačních technologií nabízí pro akademický rok 2023/2024 následující volitelné předměty. Náplň předmětů plně koresponduje se současnými požadavky trhu práce.

 

Předmět si volíte ve vašem současném ročníku a volíte pro 2. ročník magisterského stupně studia.

1. kolo volby volitelných předmětů je od 3.4.2023 do 9.4.2023, 2. kolo proběhne od 17.4. do 23.4.2023.

Strategie IS

  • 2. navazující ročník EAM
  • principy budování informačních systémů a jejich využití v praxi

Internet věcí (IoT); Zpracování velkých dat (Big data)

  • 2. navazující ročník INFO
  • moderní využití internetu věcí a zpracování dat ve firmách

Přihlašování probíhalo prostřednictvím informačního systému ČZU. Podrobné informace o průběhu a náležitostech volby najdete na stránkách PEF.