Volba volitelných předmětů pro LS 2021/2022 bakalářský stupeň studia

Zprávy

První ročníky bakalářského stupně studia progamu Provoz a ekonomika (PaE) a Podnikání a administrativa (PaA) si od 25. října do 31. října 2021 volí jeden volitelný předmět na letní semestr akademického roku 2021/2022.

 
KIT nabízí v letním semestru volitelný předmět Internetové technologie, který volně navazuje na předmět Informační a komunikační technologie.
Absolvováním předmětu získáte znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti internetových technologií.
 
Obor/program Ročník Volitelný předmět
bakalářské studium    
Provoz a ekonomika 1. ročník Bc. Internetové technologie (ETE58E)
Podnikání a administrativa 1. ročník Bc. Internetové technologie (ETE58E)
Naučíte se:
  • jak vybrat správné technologie pro elektronický obchod,
  • jak správně využít možností grafiky,
  • jaké jsou principy používání multimédií,
  • jak se správně orientovat v záplavě dat a informací na internetu – tedy jak velmi dobře používat vyhledávače pro získávání potřebných podkladů, pro psaní případových studií, pro zpracování bakalářské práce, pro svá rozhodnutí,
  • dále zjistíte, jaké jsou možnosti využití informačních systémů ve webovském prostředí.
Samozřejmě tím získáte dobré základy pro další volitelné předměty ve vyšších ročnících – pro Web design, Elektronický obchod (předměty které si pravidelně studenti volí) a pro povinné Informační systémy.