Volba volitelných předmětů pro akademický rok 2022/2023 magisterský stupeň studia

Zprávy

Studenti prvního ročníku magisterského stupně studia všech oborů Provozně ekonomické fakulty si vybírají od 18.4.2019 do 24.4.2019 volitelné předměty na zimní i letní semestr příštího akademického roku – 2022/2023.

 

Katedra informačních technologií vám nabízí volitelné předměty, jejichž obsah plně koresponduje se současnými požadavky trhu práce. Ve volitelných předmětech Internet věcí IoT a Zpracování velkých dat studenti budou studovat nejmodernější technologie a jejich využití v praxi.

Pro studenty programu Ekonomika a management  je nabízen předmět Strategie IS, kde studenti získají znalosti principů budování informačních systémů a jejich využití v praxi.