Volba volitelných předmětů pro akademický rok 2019/2020 bakalářský stupeň studia

Akce

,

Volitelné předměty

Studenti prvního a druhého ročníku bakalářského stupně studia všech oborů Provozně ekonomické fakulty si vybírají od 8.4.2019 do 12.4.2019 volitelné předměty na zimní i letní semestr příštího akademického roku – 2019/2020.

 

Katedra informačních technologií vám nabízí volitelné předměty, jejichž obsah plně koresponduje se současnými požadavky trhu práce. (Druhé kolo volby volitelných předmětů bude probíhat od 22.4. do 28.4.). Studenti oboru Provoz a ekonomika si mohou vybírat z předmětů web design, kde získají znalosti a zkušenosti s tvorbou webu a jeho využitím ve firmách a předmětu e-learning, bez něhož se dnes již neobejde vzdělávání v žádné firmě. Předmět web design si mohou volit také studenti oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Velmi žádaným předmětem pro obor Podnikání a administrativa je předmět elektronický obchod, který umožní studentům poznat zákulisí tvorby e-obchodu a zejména principů jeho využití. Studentům oboru Informatika nabízíme předmět Ochrana dat, jejíž znalost je v současných firmách u uchazečů o zaměstnání velmi pozitivně hodnocena a předměty e-government a Podnikové informační systémy, které umožňují studentům poznat principy budování informačních systémů ve státní správě a ve firmách.