Volba volitelných předmětů pro 1. ročník bakalářského stupně studia 2018

Akce

,

Zprávy

 

Bakalářský stupeň studia obory PaE a PAA – volba volitelných předmětů pro letní semestr 2018

První ročníky bakalářského stupně studia oborů Provoz a ekonomika (PaE) a Podnikání a administrativa (PAA) si od 30. října do 5. listopadu 2017 volí jeden volitelný předmět na letní semestr. wp nabízí v letním semestru volitelný předmět Internetové technologie, který volně navazuje na předmět Informační a komunikační technologie. Absolvováním předmětu získáte znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti internetových technologií – naučíte se jak vybrat správné technologie pro elektronický obchod, jak správně využít možností grafiky, jaké jsou principy používání multimédií, jak se správně orientovat v záplavě dat a informací na internetu – tedy jak velmi dobře používat vyhledávače pro získávání potřebných podkladů pro psaní případových studií, pro zpracování bakalářské práce, pro svá rozhodnutí, zjistíte, jaké jsou možnosti využití informačních systémů ve webovském prostředí. Samozřejmě tím získáte dobré základy pro další volitelné předměty ve vyšších ročnících – pro web design, Elektronický obchod, předměty které si pravidelně studenti volí a povinné Informační systémy.

Podrobnější informace o volitelném předmětu získáte na přednáškách z předmětu Informační a komunikační technologie v týdnu od 23. 10. 2017 a 30. 10. 2017, a na cvičeních.