Volba volitelných predmetu pro 1. rocník bakaaalárského stupne studia 2018

Akce

,

Zprávy

Bakalárský stupen studia obory PaE a PAA – volba volitelných predmetu pro letní semestr 2018

První rocníky bakalárského stupne studia oboru Provoz a ekonomika (PaE) a Podnikání a administrativa (PAA) si od 30. ríjna do 5. listopadu 2017 volí jeden volitelný predmet na letní semestr. wp nabízí v letním semestru volitelný predmet Internetové technologie, který volne navazuje na predmet Informacní a komunikacní technologie. Absolvováním predmetu získáte znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti internetových technologií – naucíte se jak vybrat správné technologie pro elektronický obchod, jak správne využít možností grafiky, jaké jsou principy používání multimédií, jak se správne orientovat v záplave dat a informací na internetu – tedy jak velmi dobre používat vyhledávace pro získávání potrebných podkladu pro psaní prípadových studií, pro zpracování bakalárské práce, pro svá rozhodnutí, zjistíte, jaké jsou možnosti využití informacních systému ve webovském prostredí. Samozrejme tím získáte dobré základy pro další volitelné predmety ve vyšších rocnících – pro web design, Elektronický obchod, predmety které si pravidelne studenti volí a povinné Informacní systémy.

Podrobnejší informace o volitelném predmetu získáte na prednáškách z predmetu Informacní a komunikacní technologie v týdnu od 23. 10. 2017 a 30. 10. 2017, a na cviceních.