Vítězem Prague INSPIRE Hackathonu 2018 se stal projekt „Big Data for Fishery“

Hackathony

,

Zprávy

Ve dnech 23. a 24. ledna 2018 se v prostorech Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze uskutečnil Prague INSPIRE Hack 2018 se zaměřením na využití otevřených dat a otevřených nástrojů v praxi, kterého se zúčastnilo 11 týmů z celé Evropy.

 

Hodnocení projektů zajistila Jury ve složení Marie-Françoise Voidrot (Open Geospatial Consortium), Martin Pelikán (Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze) a Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy ČR).

Vítězem Prague INSPIRE Hackathonu se stal tým, který zpracovával téma Big Data for Fishery. Hlavním cílem vyvíjené aplikace bylo poskytnout snadno použitelnou webovou mapu založenou na technologii HS Layers NG, která pomůže např. provozovatelům lodí v jejich rozhodování. Mapa kombinovala data o rybolovu, pozorování země a meteorologická data a meteorologické předpovědi. Výsledná aplikace kombinovala různé vrstvy, např. data ze satelitů, rychlost a směr větru, teplota moře, chlorofyl, zákal apod. a poskytovala informace a vizualizace o poloze druhů tuňáků, směrování lodí a alternativních trasách s atributy odhadované spotřeby paliva a rizika, situacích v reálném čase, předpovědích atd.

Druhé místo bylo uděleno za téma Extension and Enrichment of SPOI Knowledge Base. Cílem výsledné aplikace bylo zlepšit datovou množinu SPOI, a to jak rozšířením a zlepšením základního modelu (ontologie), tak obohacením znalostní báze o vazby na jiné relevantní datové sady. Aplikace mj. zahrnovala mapování do jiných slovníků k aktuální taxonomii tříd a další termíny pro anotace nebo hodnocení. Třetí místo bylo uděleno za aplikaci na téma Delimiting of Agro-Climatic Zones. V tomto případě se jednalo o řešení nedostatku současných map klimatických zón, neboť tyto mapy ukazují velké plochy a vykazují určité rozdíly v topografii. Námořní nárazníkové zóny, rozdělení počasí a rozdíly mezi jihem a severem v nich nejsou zobrazeny. Cílem tedy bylo poskytnout místní agro-klimatické mapy zpracováním detailních EO dat.

Akce byla zaštítěna Plan4all zabývající se uchováváním otevřených dat, jejich zpřístupněním k opětovnému použití a zlepšením jejich kvality. Dalšími organizátory hackathonu byly ESA BIC Prague, Katedra informačních technologií České zemědělské univerzity v Praze a CSITA (Czech Society for Information Technology in Agriculture).