UX testování Portálu občana

Zprávy

Ve čtvrtek 15. 10. 2020 proběhlo v laboratoři HUBRU UX testování Portálu občana pro Ministerstvo vnitra ČR.

 

Katedra informačních technologií PEF na základě spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR zrealizovala ve čtvrtek 15. 10. 2020 testování UX a použitelnosti nové verze Portálu občana. Testování proběhlo v laboratoři HUBRU, která je unikátním pracovištěm při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.

Testování se zúčastnilo celkem 12 participantů z řad uživatelů. V pozorovací části laboratoře byli také přítomni zástupci ministerstva. 

Pro samotné testování byli uživatelé rozděleni do dvou skupin. Polovina participantů reprezentovala cílovou skupinu, která vstupuje na Portál bez účelu. S nimi byla provedena klasická metoda Protokoly hlasitého myšlení (Think-aloud Protocols). Druhá skupina měla k dispozici konkrétní úkoly. Pro testování byla zvolena metoda Testování scénářů (User Task Scenarios) a následné Retrospektivní protokoly hlasitého myšlení Retrospective Think-aloud Protocols).  

Na závěr byla se všemi participanty provedena skupinová diskuze (Focus Group) pomocí online nástroje Google Meet, které se účastnili i další zástupci MVČR. Zadavateli bude výstup testování dodán společně se závěry z expertního hodnocení.

Na základě spolupráce Katedry informačních technologií PEF a Ministerstva vnitra ČR byla v minulosti realizována již dvě testování. Výsledky testování Průvodců životními událostmi (2019) jsou již zapracovány a na adrese https://pruvodce.gov.cz jsou k dispozici široké veřejnosti. Na přelomu jara a léta letošního roku (2020) pak proběhlo testování nové verze Portálu veřejné správy, který bude dostupný na adrese gov.cz. 

Do budoucna se předpokádá další zapojení univerzity a katedry při řešení eGovernmentu v České republice. 

Pozn.: Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením v rámci boje proti šíření COVID-19 se účastníci v laboratoři střídali tak, aby byl vždy dodržen maximální počet 6 osob. Při vstupu do místnosti byla zajištěna dezinfekce rukou a všichni účastníci měli roušky.