Studentské prezentace na Left of Boom VI

example, category, and, terms

11. září 2020 se zúčastnil tým studentů pod vedením Ing. Miloše Ulmana Ph.D. šestého ročníku konference Left of Boom VI.

 

Konference se tentokrát uskutečnila online prostřednictvím aplikace Zoom. Během třídenního programu vystoupilo celkem 40 řečníků, včetně keynote: John Brown (Executive Assistant Director, National Security Branch, FBI), Soraya Correa (Chief Procurement Officer, US Department of Homeland Security) a Cristiano Amon (President, Qualcomm Incorporated).

Miloš Ulman ve svojí prezentaci představil aktivity CENDAI (Center for Data Analytics and Intelligence), platformy pro mezinárodní spolupráci při Katedře informačních technologií PEF ČZU v Praze. Následovali dvě prezentace studentského výzkumu. Ing. Tuhina Srivastava, čerstvá absolventka magisterského studijního programu Business Administration představila výzkum a demo SNES (Sentiment Evaluation Neural System), aplikace, která pomocí AI rozeznává emoce a mikro výrazy tváře v reálném čase. Bc. Margarita Gicheva, studentka magisterského studijního programu Informatics prezentovala výzkum ze svojí diplomové práce na téma Application of AI in Crisis Management pod vedením Ing. Ulmana a Akshaye Pottathila, Ph.D. jako konzultanta. Prezentace sklidily velký zájem účastníků a obě mladé výzkumnice s přehledem zodpověděly otázky z publika.

Účast pracovníka wp a studentů byla podpořena z interního grantu Katedry informačních technologií a z prostředků Oddělení mezinárodních vztahů PEF ČZU v Praze.