Slavnostní zahájení studijního programu GISM

Fotogalerie

,

Zprávy

V úterý 15. března 2022 byl slavnostně zahájen magisterský studijní program Global Information Security Management (GISM). Slavnostního zahájení, které moderovala Ing. Jana Melezínková se zúčastnil děkan PEF doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., garant programu doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., hlavní autoři Ing. Miloš Ulman, Ph.D. a Dr. Akshay Pottathil, prezident Intelligence Research Institute (IRI), San Diego, USA a řada hostů.

 

Magisterský program GISM je koncipován multioborově a je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti informačních technologií a datové analytiky pro řešení nových výzev globální společnosti (klimatická změna, konflikty a přírodní katastrofy), které mají zásadní dopady na současný obchod, služby a veřejné instituce. Studijní program GISM byl akreditován v lednu 2022 a bude vyučován v anglickém jazyce s účastí zahraničních lektorů z USA. Zájemci z řad odborné veřejnosti budou mít šanci účastnit se výukových bloků s hostujícími instruktory a získat certifikát z oblasti Physical Security a Spatial Intelligence.