ŠKODA Biz Sim Cup 2022 – ČZU

Fotogalerie

,

Zprávy

Dne 21. listopadu 2022 uspořádala Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu UHK a Škoda Auto, a. s. soutěž, jejíž podstatou byla logistická hra, kde každý tým představoval samostatnou firmu na virtuálním trhu.

 

Své manažersko-ekonomické dovednosti přišlo poměřit 36 soutěžících v 7 týmech (týmy byly složeny z českých i zahraničních studentů).

Cílem simulační hry bylo stanovit vhodné logistické strategie, při kterých bylo nutné zásobovat centrální sklad produkty od dodavatele a regionální sklady napojené na centrální sklad. Odbyt prodávaných produktů závisel na vhodně zvolené cenové politice. Ceny produktů bylo třeba zvolit s odpovídající marží, aby bylo možné konkurovat ostatním týmům. Simulační hra byla realizována v prostředí systému SAP S/4 HANA. Soutěžící se tak seznámili s předním podnikovým informačním systémem.

Všechny týmy byly za své úsilí oceněny drobnými předměty od Katedry informačních technologií PEF, dále pak od Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a v neposlední řadě od společnosti Škoda Auto, a.s., která je spolupořadatelem akce. Drobné odměny od PEF ČZU a ŠKODA AUTO, ale i šek s finančním odměnou dostaly vítězné týmy z rukou děkana PEF ČZU v Praze doc. Ing. Tomáše Šubrta, Ph.D. a proděkanky doc. Ing. Lucie Severové, Ph.D.

První místo obsadil pětičlenný tým s názvem Mad Heads a získal finanční odměnu 20 000 Kč. Druhé místo zísto získal tým s názvem Five Musketeers a za druhé místo si pětičlenný tým rozdělil částku 12 000 Kč. Krásnou třetí příčku obsadil tým s názvem Visionaries, jehož členové si odnesli odměnu v hodnotě 8 000 Kč. 

Vítězné týmy, který dosáhly nejvyšší hodnoty firmy, která závisela nejen na zisku z prodaného zboží, ale také na finanční zodpovědnosti vyplývající z míry zadlužení, nyní čekají velké přípravy na národní finále soutěže, které proběhne v prostorách Škoda Service Training Center (STC) Kosmonosy / Mladá Boleslav dne 9. 12. 2022. Utkají se tam vítězné týmy ze školních kol, kromě ČZU v Praze také týmy z  Univerzity Hradec Králové a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Velké poděkování patří zejména spoluorganizátorům z UHK doc. Ing. Pavlu Čechovi, Ph.D. a Mgr. Haně Rohrové, zástupcům Škoda Auto, a. s. a dále děkanovi a proděkance Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a kolegům z Katedry informačních technologií PEF ČZU v Praze.