Projektový meeting dComfra

Fotogalerie

,

Zprávy

Zástupci Katedry informačních technologií PEF se zúčastnili tréninku a projektového mítinku, které se konaly hybridní formou v rakouském Villachu 25. – 29. července 2022.

 

Erasmus+ projekt Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra) realizuje 15 organizací v čele s litevskou Vytautas Magnus University. Cílů projektu – zavedení národního rámce a reformy vzdělávání učitelů v digitálních kompetencích – se podařilo navzdory zpoždění vlivem pandemie covid-19 a válce na Ukrajině dosáhnout. Doněcká národní technická univerzita krátce po vpádu Ruska na území Ukrajiny přemístila veškeré vybavení pořízené z prostředků projektu do Lvova. To umožnilo plynule pokračovat v práci s cílovými skupinami online. Vzhledem ke stále probíhajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině proběhne na konci října 2022 závěrečný mítink v litevském Kaunasu opět hybridní formou.