Proběhl workshop na téma zpracování 3D cloudových dat

Cyklus přednášek

,

Přednášky

,

Zprávy

Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze uspořádal workshop na téma zpracování 3D cloudových dat.

 

Na workshopu vystoupil zahraniční odborník Dr. Serkan Kartal, který působí na Katedře informačních technologií PEF ČZU na pozici postdoc. Dr. Kartal prezentoval přehled algoritmů pro předzpracování údajů shromážděných platformami pro sledování růstu plodin. Díky těmto algoritmům lze shromážděná data o plodinách (point clouds) oddělit od jiných objektů, půdy a šumu. V rámci workshopu byly diskutovány výhody a nevýhody algoritmů a byly představeny výsledky testování algoritmů na vzorových datech. 

Workshop byl zorganizován Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze v rámci tradičního Diplomantského semináře wp a Vědeckovýzkumného workshopu ve Všeradicích dne 27. února 2020.