PROBĚHL SEMINÁŘ – INTERNET VĚCÍ – IQRF V PRAXI

Homepage

,

Zprávy

V laboratoři internetu věcí provozně ekonomické fakulty dne 15. 5. 2024 proběhl seminář z oblasti internetu věcí pořádaný Ing. Vojtěchem Novákem, Ph.D. z Katedry informačních technologií PEF, konkrétně byli účastníci proškoleni v základech bezdrátové technologie IQRF®.

Na úvod byli účastníci seznámeni s teoretickými základy včetně příkladů z vybraných komerčních realizací využívající technologii IQRF®.   V druhé části školení byly účastníkům poskytnuty vývojové sady, které byly využity pro praktické příklad zahrnující stavbu bezdrátové sítě či přenos senzorických dat. V rámci závěrečné diskuse byly zodpovězeny dotazy směřující například na další možné integrace řešení IQRF do komplexních IT systémů.