Přednášky odborníků z praxe v předmětu ISSS

Akce

,

Přednášky

 

Chcete se více seznámit s problematikou státní správy a využít později (jak při dalším studiu, tak také v praxi) získané znalosti a zkušenosti odborníků zaměřených na oblasti využití dat, informací a znalostí ve venkovském prostoru, podporu venkova, vlivu na jeho rozvoj. V dalších přednáškách poznáte výhody využití informačních systémů pro rozvoj měst a obcí. Přednášet budou odborníci, kteří se daným problematikám profesně dlouhodobě věnují. Přednášky si můžete vybrat jednotlivě, nejsou na sebe navzájem propojené.

Přednášky se uskuteční v uvedených termínech (vždy středa) na posluchárně EI od 17:30h.

16.11.2016: Ing. Ivo Šašek, CSc. (MAS Pošumaví) – Informační podpora venkova a venkovské veřejné správy

23.11.2016: Ing. Václav Koudele (Microsoft) – Informační systémy ve veřejné správě

7.12.2016: Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. (Triada) – Informační systém Munis jako příklad informačního systému pro města a obce