Přednáška Enterprise Design Thinking

Fotogalerie

,

Zprávy

Ve středu 13. března 2019 se konala přednáška z Cyklu přednášek odborníků z praxe na téma Enterprise Design Thinking. Akce byla pořádána ve spolupráci s firmou IBM a Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze. Přednáška musela být pro enormní zájem přesunuta do přednáškového sálu s kapacitou cca 240 míst.

 

Jan Louda, pracující ve společnosti IBM na pozici Design Thinking Co Creator přišel na akademickou půdu sdílet svoje poznatky a zkušenosti z této oblasti se studenty vybraných odborných wp PEF ČZU v Praze.

Studenti se dozvěděli o návrhu Designového myšlení – řešení pro uživatele pohledem užití metodik zaměřených na člověka samotného. A jednou z užitých metodik je i ověřená metodologie  – Enterprise Design Thinking.

Přednáška byla koncipována jako workshop, kde se studenti snažili získat praktické zkušenosti z metodologie oblasti Enterprise Design Thinking, který byl vyvinut a požíván v IBM. Studenti měli možnost se rozhodnout mezi využitím modelové situace od Enterprise Design Thinking, který bere v potaz různé artefakty v myšlení při návrhu podnikání, případně měli možnost vytvořit vlastní řešení.

Cílem přednášky bylo sdílet se studenty jednotlivé části metodologie z oblasti Enterprise Design Thinking, jakými jsou:

  • pochopení uživatele;
  • definování osobnosti;
  • vytvoření mapy empatie;
  • definování scénáře a potřeb;
  • playback.

Dále byly studentům ukázány modelové situace využití Enterprise Design Thinking v praxi. Na závěr přednášky nechyběly ani zajímavé diskuze se studenty, kteří si prohloubili své dosavadní znalosti z této oblasti.

wp PEF ČZU v Praze plánuje navázání další spolupráce a prohloubení vzájemných vztahů formou navazující přednáškové činnosti, spolupráci v oblasti BP a DP, apod.