Přátelské posezení s poděkováním

Zprávy

V měsíci květnu proběhlo přátelské neformální posezení všech přednášejících, kteří se aktivně podíleli na personálním / odborném zajištění průběhu Cyklu přednášek ICT v letním semestru 2018/2019. Jako poděkování všem bylo tentokrát připraveno odpoledne v prostorách univerzitního pivovaru, kde byla zároveň pro přítomné objednaná i exkurze s vrchním sládkem doc. Ladislavem Chládkem, CSc.

 

Díky naší spolupráci bylo hodně zajímavých témat vhodně zvolených k živé diskuzi a námětům na zlepšení do let dalších.
Velké poděkování Katedry informačních technologií PEF patří všem zúčastněným společnostem. Jmenovitě pak – SAP Concur, Finanční správa ČR, Vojenské lesy a statky, IBM, Oracle, Zealabs a HPE.