PoliRural Newsletter 5

Zprávy

Mohla by komplexní simulace pomoci plánování a rozvoji venkova? Projekt PoliRural se domnívá, že ano a testuje použití modelování systémové dynamiky (System Dynamics Modelling, SDM) jako jednoho ze stavebních kamenů v projektu. Tento přístup a jeho nástroje budou prezentovány na stránkách PoliRural Digital Innovation Hub (https://hub.polirural.eu). Silná stránka přístupu SDM spočívá v tom, že umožňuje rozhodovacím orgánům považovat venkovskou oblast za systém a vidět důsledky konkrétních akcí nebo politik jak na celku, tak na konkrétních ukazatelích. Použití SDM však nemá pouze jednostranné výhody, protože se všemi novými technologiemi přináší také nové výzvy. Abychom zmínili pár: dynamický model potřebuje poměrně složitou strukturu, ale zároveň musí být pro uživatele srozumitelný, aby nepůsobil dojmem, že funguje na principu černé skříňky. Dále je také potřeba, aby měl uživatelsky přívětivé rozhraní.