PoliRural Newsletter 4

Zprávy

Během prvního projektového roku se 12 regionálních pilotů projektu PoliRural zaměřilo na prozkoumání současné situace atraktivity venkova v každém pilotním regionu, což bylo prvním krokem foresightu (procesu využívaného při tvorbě politik). Pilotní projekty definovaly své poslání a vytvořily informační listy s popisem aktuální situace v regionech a očekávaných výsledků (k dispozici zde). Ve všech 12 pilotních regionech byly za účelem podpory odborníků PoliRural v projektech regionální prognózy zřízeny regionální panely zúčastněných stran, které zahrnují politické činitele, venkovské obyvatelstvo a odborníky. Na práci panelů se zatím podílelo na 350 zúčastněných stran.