PoliRural Newsletter 2

Zprávy

Tvůrci politik, odborníci, zemědělci, obyvatelé venkova a noví účastníci jsou hlavní cílové skupiny v každém pilotním regionu jednotlivých partnerů v pozici členů regionálních panelů. Regionální panel a odborné znalosti jeho členů budou hrát důležitou roli při implementaci projektu PoliRural a budou přispívat k rozvoji politiky venkova. První rozhovory a schůzky s potenciálními členy regionálních skupin (dále jen zúčastněné strany) ukázaly případné oblasti zájmu o spolupráci v pilotních regionech. Obecně platí, že oslovené zúčastněné strany mají zájem o tento projekt a jeho výsledky. Rovněž možnost zapojit se do místní komunity je jedním z hlavních aspektů ochoty účastnit se projektu v pozici člena regionálního panelu.