PoliRural Newsletter 10

Akce

,

Zprávy

Venkovské ekonomiky ve dvanácti pilotních projektech projektu PoliRural se vyznačují vlastními výzvami a dynamikou. Pro ilustraci rozmanitosti a složitosti venkovských ekonomik ve dvanácti pilotních projektech PoliRural byly shromážděny případové studie nových účastníků a nových aktivit v těchto pilotních projektech PoliRural. Tyto případové studie jsou dále k dispozici na Best Practice Atlasu a jsou zajímavými příklady z praxe, které jsou plně či částečně přenositelné do jiných regionů nebo slouží jako inspirace pro partnery v hodnotovém řetězci.