Návštěva University College London v rámci Erasmus+ Staff Mobility

Zprávy

Věra Motyčková, M.A. navštívila University College London (UCL). Cílem této týdenní návštěvy bylo sdílení dobré praxe, výměna zkušeností a hledání příležitostí ke spolupráci.

 

Věra Motyčková, M.A. navštívila University College London (UCL) téměř deset let poté, co na této univerzitě vystudovala magisterský obor Electronic Communication and Publishing (nyní Digital Humanities) na katedře Information Studies. Po absolvování v roce 2010 nastoupila do BBC Education, kde se více než pět let spolupodílela na projektech zaměřených na vytváření online vzdělávacích materiálů pro základní a střední školy. Od ledna 2019 působí na Katedře informačních technologií PEF ČZU a nyní měla příležitost svou bývalou univerzitu v Londýně navštívit v rámci projektu Erasmus+ Staff Mobility.

Cílem této týdenní návštěvy bylo sdílení dobré praxe, výměna zkušeností a hledání příležitostí ke spolupráci. Svou bývalou studentku vřele přivítal profesor Simon Mahony, vyučující a ředitel Centre for Digital Humanities(UCLDH). Hovořili spolu o výuce a výzkumu v oboru, ale také o administrativě spojené s výukou a chodem katedry. Velmi přínosná byla diskuze s kolegy pracujícími na projektu H2020 vzhledem k tomu, že Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze v současné době koordinuje projekt H2020 PoliRural. Zajímavá byla také prohlídka nových a zrekonstruovaných prostor včetně nové učebny ve Foster Court, digitalizační laboratoře a studentského centra. Budoucí meziuniverzitní spolupráci obě strany vítají a těší se na ni.

Více informací na blogu UCLDH.