Montpellier v centru pozornosti Evropy pro rozvoj venkova

GRANULAR

,

Nezařazené

,

Zprávy

Od 31. ledna do 3. února 2023 se ve francouzském Montpellier sešlo více než 100 odborníků na oblast venkova z různých koutů Evropy, aby diskutovali o politikách a nástrojích pro budoucnost venkovských oblastí. Dvě velké evropské akce hostil Středomořský agronomický institut v Montpellier (Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier – CIHEAM), který je koordinátorem projektu GRANULAR a zároveň partnerem projektu SHERPA – oba financovány EU.

Evropská konference pro venkovské oblasti

Ve dnech 31. ledna a 1. února 2023 se v prostorách CIHEAM ve francouzském Montpellier uskutečnila evropská konference na téma „Spoluvytváření budoucnosti venkova„, které se zúčastnilo více než 100 odborníků na venkov z celé Evropy. Konference byla centrem pro diskusi o politických intervencích, které mohou zlepšit život na venkově s ohledem na změnu klimatu, digitalizaci, sociální otázky a oživení ekonomiky.

Tato akce rovněž umožnila výměnu ohledně postupů a řešení v těchto oblastech v rámci celého evropského venkova, a to díky práci vykonané v projektu SHERPA (Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors). Kromě toho se 41 oblastí venkova podělilo o své zkušenosti s provozováním tzv. venkovských rozhraní (rural interfaces), což je řídící mechanismus, který sdružuje aktéry z oblasti vědy, společnosti a politiky, aby společně vytvářeli doporučení pro nastavení politik venkova. Cílem těchto rozhraní (pilotně zavedených v rámci projektu SHERPA) je podpořit takové nastavení politik, které je více přizpůsobené potřebám venkova a v průběhu konference zazněla doporučení na zlepšení v této oblasti.

Setkání zúčastněných stran za účelem plánování práce

Na konferenci SHERPA navázalo třídenní setkání konsorcia projektu GRANULAR (Giving Rural Actors Novel data and re-Useable tools to Lead public Action in Rural areas), kterého se účastnili i zástupci Katedry informačních technologií (KIT)  Provozně ekonomické fakulty (PEF) České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Na setkání se diskutovalo o tom, jak mohou nová data a technologie (jako je crowdsourcing, internet věcí, pozorování Země, umělá inteligence a občanská věda) poskytnout znalosti pro lepší pochopení venkova (na základě informací z participativních pilotních oblastí), a tím i pro zlepšení nastavení politik. 

Dále účastníci setkání navštívili 2. února Pays Pyrénées Méditerranée, jednu ze sedmi pilotních oblastí projektu, ve které budou zástupci venkova z oblasti vědy, politiky a občanské společnosti společně navrhovat, testovat a ověřovat práci v rámci projektu GRANULAR. Další pilotní oblasti se nacházejí v Itálii, Nizozemsku, Polsku, Španělsku, Švédsku a Spojeném království.

Evropské instituce na těchto akcích

Těchto akcí se zúčastnili zástupci Evropské komise z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (Directorate General of Agriculture and Rural Development). Vysvětlili, jak Evropská unie plánuje oživit venkovské oblasti, například v rámci Evropského střediska pro sledování venkova (European Rural Observatory) a Evropského paktu pro venkov (European Rural Pact) – dvou stěžejních iniciativ, které byly nedávno zahájeny v rámci Dlouhodobé vize pro venkov v Evropě (European Long-Term Vision for Rural Areas).

Zapojení ČZU v projektu GRANULAR

PEF, KIT na ČZU v projektu úzce spolupracuje spolu s dalšími partnery hned v několika oblastech včetně vývoje nástrojů a ukazatelů pro charakterizaci atraktivity venkova, navrhování a implementování nových metod, web scraping a nowcasting a pracuje s novými otevřenými zdroji dat pro venkov.

Další informace:

Komunikace a šíření informací pro projekty SHERPA a GRANULAR – Carla Lostrangio (clo@aeidl.eu)

Koordinátor projektu SHERPA – Olivier Chartier (sherpa@ecorys.com)

Koordinátor projektu GRANULAR – Dr. Tristan Berchoux (granular@iamm.fr)

Oba projekty jsou financovány z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska organizátorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro výzkum (European Research Executive Agency, REA). Evropská unie ani orgán poskytující granty za ně nemohou nést odpovědnost. Britští účastníci projektu GRANULAR jsou podporováni granty UKRI číslo 10039965 (James Hutton Institute) a 10041831 (University of Southampton). Projekt SHERPA získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 862448.