KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ POSKYTUJE V LS 2023/24 CISCO KURZ CCNA: Switching, Routing and Wireless Essentials

CISCO

Získejte odborné školení v počítačových sítích na základě celosvětově uznávaného programu Cisco Networking Academy, který vám nabízí Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze.

  Kurz je určen přednostně pro studenty magisterského studijního programu Informatika, kteří úspěšně absolvovali CCNA: Introduction to networks. Na Cisco kurz CCNA: Switching, Routing and Wireless Essentials (LS 23/24) navazuje kurz CCNA: Enterprise Networking, Security and Automation (ZS 24/25), který bude KIT v případě zájmu následně nabízet
  • Termín kurzu:
    • Pondělí 17:30
  • Místnost: D326 (budova CEMS II, 3. podlaží)
  • Cena kurzu: 2, 420 Kč  (cena včetně DPH, zahrnuje jeden pokus na zkoušku a certifikát o absolvování)
  • První lekce:
    • Pondělí 4. března 2024 od 17:30
  • Instruktor: Jaromír Holec
  • Jazyk výuky: český
Kurz bude otevřen v závislosti na počtu přihlášených účastníků!
 
Cisco koordinátor: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., e-mail: simek@pef.czu.cz
Registraci proveďte prosím zde.