IT a Crop Modelling – návštěva mezinárodní výzkumné organizace ICRISAT

Fotogalerie

,

Zprávy

Členové Katedry informačních technologií Ing. Jan Masner, Ph.D. a Ing. Jan Pavlík navštívili koncem září 2019 mezinárodní výzkumnou organizaci ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics) v Indickém Hajdarábádu.

 

Během návštěvy proběhla jednání ohledně připravovaných článků, projektů a dalších možnostech spolupráce. Dále byly představeny výsledky dosavadní spolupráce jejich možným uživatelům.

Katedra informačních technologií provedla výpočty simulací pěstování čiroku v Indii. K tomu bylo využito vysoce výkonných počítačů Laboratoře umělé inteligence a zpracování velkých dat. Byl vytvořen speciální software, který generoval vstupní soubory pro simulační SW APSIM. Simulace byly následně pouštěny v dávkách a paralelně zpracovávány na 7 výpočetních stanicích. Byly provedeny simulace pro 311 oblastí Indie, 3 typy půd a dalších více jak 20 parametrů. Celkem tedy proběhlo více než 4,5 mil. simulací, které vygenerovaly více jak 15 TB dat. Výsledky byly analyzovány a na základě statistických analýz byly vybrány nejhodnotnější simulace. Klíčová data jsou pak přehledně vizualizována v následující mapě. 

Vizualizace je možné zobrazit na mapy.csita.cz

Členové wp se také zúčastnili workshopu k simulačnímu SW APSIM, který vedl jeden z vývojářů Greg McLean z australské The University of Queensland.

Na závěr návštěvy byly výsledky (vizualizace) prezentovány shromáždění šlechtitelů arašídů z celé Indie a byly diskutovány možnosti tvorby obdobných výpočtů i pro pěstování podzemnice olejné.