Informační systém SAP S/4 HANA ve výuce

Zprávy

Od zimního semestru 2018/2019 mají studenti PEF ČZU možnost si vyzkoušet práci s reálnými daty v informačním systému S/4 HANA od společnosti SAP, která je největším globálním hráčem na trhu podnikových informačních systémů.

 

Informační systém SAP S/4 HANA je dostupný na PEF prostřednictvím členství univerzity v SAP University Alliance. Členství v alianci a podpora SAP ve výuce jsou zabezpečeny Katedrou informačních technologií PEF. Vyučující mají k dispozici sadu jedenácti ucelených výukových modulů obsahujících prezentace, praktické příklady, případové studie a zadání pro samostatnou práci v systému. Výuka je zaměřena na integrované podnikové procesy jako jsou výroba, skladové hospodářství, účetnictví, controlling, HR, aj. K dispozici je reálný informační systém s daty fiktivní mezinárodní firmy Global Bike. Pedagogové mohou zařadit do výuky a kombinovat jednotlivá témata dle potřeby.

Během dvou semestrů si práci se SAP vyzkoušelo již 100 studentů v anglických studijních programech Business Administration, Economics and Management a Informatics v rámci odborných předmětů vyučovaných wp. V rámci volitelného kurzu SAP S/4 HANA Introduction získalo certifikát 15 studentů. Kurz byl poprvé spuštěn v letním semestru 2018/2019. Dalších 7 studentů si zvolilo téma bakalářské nebo diplomové práce, kde využijí přístup do systému SAP.

Katedra informačních technologií uspořádala také workshop s certifikovanou školitelkou SAP z Otto von Guericke University Magdeburg, kterého se zúčastnila dvacítka pedagogů PEF.  Účastníci se seznámili se systémem a s možnostmi práce s výukovými moduly. Členství v SAP University Alliance a pořádání akcí jsou podporovány vedením PEF. Poděkování patří zejména děkanovi PEF, Ing. Martinovi Pelikánovi, Ph.D.

Na 12. září 2019 je plánován workshop, kde se pedagogové budou moci seznámit s novinkami v informačním systému a zkušenostmi s použitím SAP ve výuce. Workshop se uskuteční pod vedením Ing. Miloše Ulmana, Ph.D.

V zimním semestru 2019/2020 bude studentům nabídnut úvodní kurz o informačním systému SAP, který připravuje Katedra informačních technologií ve spolupráci se ŠKODA AUTO IT, a kurz SAP S/4 HANA Introduction. Oba kurzy budou spuštěny v průběhu ZS 2019/2020 a více podrobností bude včas avizováno na stránkách http://kit.pef.czu.cz.