Implementace WP4 v projektu dComFra

Zprávy

V rámci pracovního balíčku WP4 projektu dComFra je vyvíjen vzdělávací obsah včetně pilotního ověření. Práce je založena na výsledcích implementace pracovních balíčků WP1, WP2 a WP3.

 

Výsledky WP1 tvoří páteř projektu dComFra, včetně převzatých modulů zvoleného systému školení a certifikace digitálních kompetencí – ECDL/ICDL a deseti profilů pro občany a tří profilů pro pedagogy. Během WP2 byly na každé ukrajinské univerzitě zřízeny kanceláře DC, akreditované ECDL/ICDL jako testovací kanceláře.

WP3 poskytl proškolení dostatečného počtu vysokoškolských učitelů (budoucích koučů), aby měli znalosti pro výuku, pro tvorbu učebních materiálů a kurzů a také pro dovednosti v používání zařízení.

Na základě modelů digitálních kompetencí pro ukrajinské pedagogy (přijaté k posouzení Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny) a občany Ukrajiny (schválené Ministerstvem digitální transformace Ukrajiny), navržených během WP1, bylo konsorciem vybráno 22 výukových modulů:

 1. Základy počítačů
 2. Základy online prostředí
 3. Zpracování textu
 4. Tabulkové kalkulátory
 5. Prezentace
 6. Použití databází
 7. IT bezpečnost
 8. Online spolupráce
 9. Úprava obrázků
 10. Editace webu
 11. Projektové plánování
 12. Ukrajinský digitální občan
 13. Využití IS v oblasti zdraví
 14. ICT vzdělávání
 15. Digitální marketing
 16. Computing
 17. Informační gramotnost
 18. Ochrana dat
 19. Pokročilé zpracování textů
 20. Pokročilá práce s tabulkovými kalkulátory
 21. Pokročilá práce s databázemi
 22. Pokročilé dovednosti v prezentacích

 

Tyto vzdělávací moduly budou pilotně otestovány, ovšem během pandemie Covid-19 veškerá práce a koordinace probíhá zatím online formou.