GRANULAR PRVNÍ SETKÁNÍ GENERAL ASSEMBLY

GRANULAR

,

Projekty

,

Zprávy

Ing. Miloš Ulman, Ph.D. a Věra Motyčková MA se jako zástupci Katedry informačních technologií (KIT) PEF zúčastnili prvního fyzického projektového mítinku, který se konal ve francouzském Montpellier 1. – 3. února 2023. Toto jednání bylo pro partnery projektu GRANULAR první příležitostí k osobnímu setkání a diskusi o pokroku a aktivitách, které proběhly během prvních šesti měsíců.

Horizont Evropa projekt Giving Rural Actors Novel Data and Re-Usable Tools to Lead Public Action in Rural Areas (GRANULAR), který poběží čtyři roky do září 2026, realizuje 24 organizací v čele s francouzským Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier (CIHEAM).

Projekt byl oficiálně zahájen 1. října 2022 a jeho ambicí je vytvořit nové soubory dat, nástroje a metody pro lepší porozumění rurálním oblastem. GRANULAR tak chce získat nové poznatky o jedinečných charakteristikách, dynamice a hnací síle změn na venkově. Na základě těchto poznatků a rurálního kompasu chce GRANULAR pomoci subjektům zapojeným do rozvoje venkova navrhovat politiky založené na lokalitě, které budou přizpůsobeny specifickým potřebám jednotlivých oblastí. V konečném důsledku chce GRANULAR podpořit subjekty na venkově v jejich úsilí o prosazování udržitelného územního rozvoje.

KIT se v GRANULARU podílí na aktivitách zaměřených na vývoj nástrojů a ukazatelů pro charakterizaci rozmanitosti venkova, navrhování a implementování nových metod, web scraping a nowcasting a práci s novými otevřenými zdroji dat pro venkov a daty z pozorování Země.

Během projektového mítinku měli účastníci možnost také navštívit jednu ze sedmi evropských pilotních oblastí (Living Lab), kterou v případě francouzské Living Lab vede Pays Pyrénées Méditerranée. Návštěva se skládala z několika zastávek, na kterých se účastníci dozvěděli informace o trendech a potřebách v jednotlivých rurálních oblastech týkající se zdraví, venkovních aktivit, mobility, životního prostředí a agroekologie.

Pro vice informací se můžete přihlásit k odběru projektového newsletteru nebo sledovat novinky na Facebooku, LinkedIn a Twitteru.