GRANULAR – GIVING RURAL ACTORS NOVEL DATA AND RE-USEABLE TOOLS TO LEAD PUBLIC ACTION IN RURAL AREAS

Aktuální

,

GRANULAR

,

Zprávy

Venkovské oblasti EU, které představují 30 % své populace a více než 80 % jejího území, čelí souběžným demografickým, klimatickým, ekonomickým, sociálním a environmentálním změnám, které ovlivňují jejich vlastnosti a metabolismus. Reakce na tyto výzvy vyžaduje přesné pochopení toho, co jsou venkovské oblasti a čemu venkovské komunity v současnosti čelí 

 

Definice venkovských oblastí mají tendenci se opírat o hustotu nebo velikost obyvatelstva. Neposkytují dostatečný pohled na dynamiku, hnací sílu a plynulost současných různorodých vztahů a identit mezi venkovem a městem, které charakterizují venkov v celé Evropě. Navzdory rostoucímu uznání, že venkovské oblasti jsou rozmanité a že typologie by měly lépe odrážet identitu takových území, nedostatek údajů v jemném měřítku takovým inovacím brání. Odchylně od aktualizované konceptualizace venkova založené na multidimenzionální povaze současných venkovsko-městských vzájemných vztahů a vzájemných závislostí, GRANULAR vytvoří nové poznatky pro charakterizaci venkovské rozmanitosti založené na multiaktérovém a interdisciplinárním přístupu. Na základě poznatků z Multi-Actor Labs bude generovat nové datové sady pomocí široké škály metod a primárních dat, jako je vzdálený průzkum Země, data z davu, data z mobilních telefonů a web scraping. Tyto údaje budou poté kombinovány s řadou existujících institucionálních údajů, aby se odvodily relevantní ukazatele venkovské komunity pro realizaci dlouhodobé vize pro venkov (LTVRA) a aby bylo možné měřit odolnost, pohodu, kvalitu života a atraktivitu. Projekt GRANULAR umožní vytvořit venkovský kompas, který zohlední faktory ovlivňující venkovské komunity a jejich funkční charakteristiky, informuje tvůrce politik a venkovské aktéry pro navrhování venkovských politik na míru. Po zajištění rozšiřitelnosti výsledků budou datové sady, vizualizace dat a další nástroje přímo dostupné na specializované platformě navržené venkovskými aktéry a pro ně.

Zahájení projektu: 1. 10. 2022

Ukončení projektu: 30. 9. 2026

GRANULAR získal finanční prostředky z programu Evropské unie Horizon Europe Research and Innovation Program na základě grantové dohody č. 101061068. Britští účastníci projektu GRANULAR jsou podporováni UKRI-Grantovými čísly 10039965 (James Hutton Institute) a 10041831 (University of Southampton). Vyjádřené názory a názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výzkumné agentury (REA). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-01

Partneři:

 1. CENTRE INTERNATIONAL DE HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES (FR) – coordinator
 2. NORDREGIO (SE)
 3. WAGENINGEN UNIVERSITY (NL)
 4. INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE (AT)
 5. UNIVERSITA DI PISA (IT)
 6. GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON (GR)
 7. ASSOCIATION EUROPEENNE POUR L’INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL (BE)
 8. CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (CZ)
 9. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (FR)
 10. UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (GB)
 11. EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK (PL)
 12. THE JAMES HUTTON INSTITUTE (GB)
 13. JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT, BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER LAENDLICHE RAEUME, WALD UND FISCHEREI (DE)
 14. ECORYS BRUSSELS NV (BE)
 15. UNIVERSIDAD DE VIGO (ES)
 16. PREPARE AISBL (BE)
 17. REGION VASTERBOTTEN (SE)
 18. GEMEENTE OPSTERLAND (NL)
 19. DISTRETTO RURALE VAL DI CECINA (IT)
 20. LUONNONVARAKESKUS (FI)
 21. PAYS PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE (FR)
 22. POLITECHNIKA KOSZALINSKA (PL)
 23. MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA (GR)