Diplomantský seminář Všeradice 2022

Akce

,

Diplomantský seminář

,

Zprávy

Dne 24. 2. 2022 se bude konat v pořadí již 24. diplomantský seminář (vědecko-výzkumný workshop KIT). Celodenní seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT – termín ukončení LS 2022. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

  Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP. Vzhledem k očekáváné zhoršující se epidemiologické situaci bude Diplomantský seminář i v roce 2022 probíhat v on-line prostředí. Dotazy k organizaci semináře: Než začnete klást jakékoliv dotazy, prostudujte si řádně předchozí text. Harmonogram ZDE Ing. Eva Kánská, kanska@pef.czu.cz, 736 129 040 Další dotazy ohledně vlastní DP a její prezentace:   příslušný vedoucí práce