Diplomantský seminář KIT – Všeradice 2019

Akce

,

Diplomantský seminář

Dne 28. 2. 2019 se bude konat v pořadí již 21. diplomantský seminář. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT – termín ukončení LS 2019. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

  Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP. Na seminář je možné se přihlašovat od 14. prosince 2018 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek a plateb registračního poplatku je 10. února 2019. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu celodenního semináře (studenti budou rozděleni do komisí). Organizační pokyny: – dostavit se do areálu Zámku ve Všeradicích nejpozději do 9:00 hod; – areál Zámku ve Všeradicích bude zpřístupněn již od 8:00 hod; – z flash disku nahrát svoji prezentaci na plochu počítače; – dodržet maximálně 10 minut na prezentaci DP; – předpokládáme civilní oblečení. Informace pro studenty, kteří pojedou autobusem: autobus odjíždí v 7:00 hod od Menzy ČZU v Praze. Registrace byla ukončena 10. 2. 2019. Další informace a dotazy – vedoucí práce. Organizační garant semináře:  Ing. Eva Kánská (kanska@pef.czu.cz, 224 382 390) Harmonogram