Diplomantský seminář KIT – Všeradice 2015

Akce

,

Diplomantský seminář

,

Fotogalerie

Katedra informačních technologií uspořádala již 17. ročník semináře diplomantů katedry. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.

 

Letošní ročník se konal koncem února v novém prostředí Zámeckého dvora Všeradice. Zámecký dvůr poskytl nejen seminární místnosti pro jednání, ale také prostory galerie s výstavou obrazů, expozici muzea Magdaleny Dobromily Rettigové a restauraci s pivovarem (pivo Všerad).

Jednání probíhalo ve třech sekcích, které řídily odborné komise složené ze členů katedry a externích odborníků. Každá komise na základě stanovených pravidel hodnocení vybrala a ocenila tři nejlepší práce.

Na semináři představilo a obhájilo své práce 61 diplomantů katedry, další studenti (jiných termínů SZZ) se zúčastnili jako odborné publikum. Jedna z komisí byla koncipována jako anglická, protože se semináře účastnilo také 10 studentů anglických oborů. V komisích pracovalo celkem 22 členů katedry a zástupců praxe. Seminář byl ukončen vyhlášením nejlepších prací a společenským posezením v prostorách restaurace a pivovaru.

Akce je dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena studenty, především pro možnost „prezentace a obhajoby nanečisto“ a možnosti konzultovat a diskutovat řešenou problematiku přímo s odborníky z katedry, praxe a kolegy z různých oborů studia PEF. Katedra předpokládá uspořádat 18. ročník opět v prostorách Zámeckého dvora Všeradice ve stejném termínu.