Diplomantský seminář KIT 2023

Diplomantský seminář

,

Fotogalerie

,

Zprávy

Ve dnech 23. 2. 2023 a 2. 3. 2023 se bude konat v pořadí již 25. diplomantský seminář (vědecko-výzkumný workshop KIT). Celodenní seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP na KIT – termín ukončení (SZZ) LS 2023. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

  Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do DP. Na zvolený termín semináře bude možné se přihlašovat až od 9. ledna 2023 prostřednictvím webu KIT. Uzávěrka přihlášek je 5. února 2023. Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozřazeni do několika sekcí). Časová dotace na obhajobu studenta DP je 15 minut, z toho 10 minut prezentace. Seminář je pořádán v areálu ČZU v Praze vždy ve čtvrtek (3. sudý nebo 3. lichý týden LS). Po vyhlášení výsledků následuje raut v rámci networkingu s vedoucími prací, pedagogy katedry, externími členy komisí a kolegy. <<Harmonogram 23. 2. 2023>> <<Harmonogram 2. 3. 2023>> Příjezd do Knihovny ČZU Plán knihovny – 1. patro Pokud budete mít dotazy, obraťte se na svého vedoucího práce nebo organizačního garanta semináře. Organizační garant semináře:  Ing. Eva Kánská, Ph.D. (kanska@pef.czu.cz)