Cyklus přednášek odborníků z praxe ZS 2019/2020

Akce

,

Přednášky

Katedra informačních technologií pořádá v ZS 2019/2020 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z celkem osmi nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Další cyklus přednášek bude probíhat v LS (období únor až duben).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti oboru Informatika, dále studenti ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského, 1. a 2. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Web design, Počítačové sítě, Internetové technologie Client Side, ICT pro managery a jejich ekvivalenty v anglickém jazyce Computer Networks, Internet Technologies Client Side, ICT for managers, Information Systems a Business Information Systems.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je určeno v předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Student se samozřejmě může přihlásit i na více přednášek. Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu wp (viz níže). Cyklus přednášek běží od 21. října 2019 vždy v pondělí od 15:45 do 16. prosince 2019, kapacita je omezena velikostí disponibilní posluchárny, kterou je v ZS posluchárna EIV, D207 (cca 65 míst). V tomto cyklu není plánována náhradní přednáška ve zkouškovém období, protože je dostatečná kapacita míst. Pro velký zájem o nabízené přednášky jsou ve vybraných případech zajištěny posluchárny EI, EIII, kde je disponibilní kapacita 140 míst.

Přečtěte si pozorně Informace k systému docházky na Cyklus přednášek odborníků z praxe ICT

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 7. října 2019 prostřednictvím webu katedry:

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  
21. 10. 2019 SAP@Škoda Auto

Vojtěch Mikát

ŠKODA AUTO, a.s. EIII Záznam
Produkty SAP hrají významnou roli v IT světě v globálním měřítku. Integrace těchto produktů probíhá ve firmě Škoda již od roku 1992 a v současnosti pokrývá většinu business procesů firmy.
Dnes je firma Škoda v ČR na špici v implementaci nejmodernějších produktů SAP, důkazem je vytvoření SAP Koncernového kompetenčního centra, které poskytuje služby v oblasti SAP v rámci koncernu Volkswagen. Cílem přednášky je seznámit studenty s tématem SAP a jeho integrace v ŠA a slouží jako vstupní bod do výuky předmětu Úvod do SAP.
4. 11. 2019

Zero Trust Security Architecture

Don’t trust anyone and anything in your network

Andrej Jelenik

CISCO Systems (Czech Republic) s.r.o. EI Záznam
A journey of Zero Trust Architecture. From brave thoughts to generalized term. What does ZTA stands for? What are the main pillars of ZTA? How it was defined in the beginning and how we see it today after 15 years of evolvement. What are specific elements of ZTA and why we need them to accomplished the mission? Answers on previous questions and more you will get to know during this seminar.
11. 11. 2019

Inteligentní ovládání v závlahových systémech

Naďa Braťková

ITTEC, s.r.o.
EIV

Záznam

 

Úvod do aplikovaných informačních technologií v závlahových systémech na soukromých, komerčních, veřejných i sportovních plochách. Srovnání jednotlivých řešení na ukázkách z realizací.

18. 11. 2019

Virtuální realita@Škoda Auto

Leoš Červený

ŠKODA AUTO, a.s. D207
Záznam

Virtuální realita je již řadu let nedílnou součástí automobilového průmyslu. Využívá se od návrhu aut, přes přípravu a plánování výroby, zabezpečení kvality, při prodeji a marketingu, tak i pro vnitřní procesy samotné firmy. První auto, kde se VR využívala ve Škoda Auto byla již první generace vozu Fabia. Dnes je škodovka na světové špici využití těch nejmodernějších VR technologii.

25. 11. 2019

Introduction to Product Management

Barbora Václaviková

SAP Concur (Czech) s.r.o.
EI
Záznam

This lecture offers a succinct overview of Product Management – how to create a successful product, whenever it is a piece of software, service or a practical product. The lecture focuses on Product Management as a whole,  focused in the creation of products as done in the modern startups or big companies.

2. 12. 2019

Investování do startupů nejen v ICT

Jaroslav Menčík

Mavericks advokáti s.r.o.
EIV Záznam

Na přednášce se dozvíte, kde berou technologické startupy finance na překonání údolí smrti, aby se jednou mohly stát miliardovými jednorožci? Na základě našich zkušeností s více než 60 investicemi do startupů budete seznámeni nejen s právními a obchodními aspekty jejich financování a strukturování tzv. venture kapitálových transakcí, kdy externí investor poskytuje startupu investici za účelem podpory jeho dalšího rozvoje a rychlého růstu. Během přednášky vysvětlíme, co je term sheet a jaké jsou jeho běžné náležitosti a také představíme typická smluvní ujednání objevující se v investičních smlouvách (preferenční podíly, vesting, drag-along, tag-along, ředění podílů apod.). 

9. 12. 2019

Technologie k získávání
a zpracování dat v rámci precizního zemědělství

Ondřej Perlík

John Deere, STROM PRAHA, a.s.
EIV Záznam

Přednáška bude zahájena úvodem do problematiky systému navigací užívaných pro aplikace nejen v zemědělství. Na zákadě našich zkušeností budou představeny systémy pro zpracování agronomických dat, telematika zemědělských strojů a jejich následné využití pro inženýring nových komponent pro precizní aplikace v zemědělství. Dále představíme standardy ISOBUS  jako základní komunikační kanál a formát ISO-XML jako univerzální formát napříč platformami jednotlivých výrobců komponent.

16. 12. 2019

Využití Big Data v podniku

Martin Drábek

Assist spol. s r.o.
EIV Záznam

BIG DATA je pojem, se kterým je možné se setkat ve velké řadě oborů. Přednáška představuje úvod do tohoto fenoménu, definuje ho a provádí jeho základní charakteristiku spolu s náhledem na jeho zpracování v podnikové praxi.