Cyklus přednášek odborníků z praxe z oblasti ICT (ZS 2017/2018)

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

,

Zprávy

Katedra informačních technologií pořádá v ZS 2017/2018 již druhý samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z celkem deseti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Cyklus přednášek probíhá dále v LS (období březen až květen).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům je kromě vlastního tematického obsahu přednášky také často nabízena spolupráce s příslušnými subjekty ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech a dalších programech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Internetové technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery včetně ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce (Webdesign, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Podrobnosti viz pravidla pro zápočty příslušného předmětu.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu wp (viz níže). Cyklus přednášek běží od 23. října 2017 vždy v pondělí od 15:45 do poloviny ledna 2018, kapacita je omezena velikostí disponibilní posluchárny, kterou je v ZS posluchárna E IV (65 míst).

 

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 16. října 2017 prostřednictvím webu katedry:

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  
23.10.2017 Možnosti uplatnění při správě, programování a využití dat na Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Václav Voltr , Michal Marhoun, Michaela Lekešová Ústav zemědělské ekonomiky a informací E IV ZÁZNAM
ÚZEI je zaměřen především na práci s datovými zdroji a zejména v posledních letech přibývá možností uplatnění absolventů. Na přednášce budou prezentovány možnosti uplatnění studentů a absolventů při správě, programování a využití dat jak v oblasti výzkumu, tak specializovaného zaměření ÚZEI na data governance pro ÚZEI a MZe. Bude prezentována i oblast správy a využití dat ve správě dat FADN.
30.10.2017 Software pro řízení firmy Martin Vágner Assist spol. s r.o. E IV ZÁZNAM
V rámci této přihlášky se dozvíte vše o CRM a ERP systémech a také o procesech, které tyto systémy zastřešují. Nakonec přednášky bude předvedena ukázka jak snadno lze tyto systémy upravovat podle potřeb dané firmy – bez nutné znalosti programování.
6.11.2017 Řízení strategických cílů ICT pomocí enterprise architekur Martin Lukáš Cenia E IV ZÁZNAM
Přednáška představuje možnosti využití konceptu Enterprise architektury pro řízení strategických cílů v oblasti ICT v podniku, orgánu veřejné moci i rezortu státní správy. Na pozadí notace ArchiMate ukáže praktické příklady ze současnosti též pro řízení ICT projektů a programů.
13.11.2017 How to develop a successful technology startup Gustavo Vizcardo StartupYard Accelerator E III (room changed) ZÁZNAM
The lecture will introduce you in what i takes to devolop technology startup and how a startup accelerator can assist you. You will also hear about success stories of companies accelerated by StartupYard.com.
20.11.2017 Java vs. Kotlin a Objective C vs.Swift + volná diskuse nad problémy mobilního vývoje Tomáš Hubáček, Tomáš Valenta INVENTI Development s.r.o. E IV ZÁZNAM
Přednáška představí moderní jazyky pro mobilní platformy Kotlin (Android) a Swift (iOS) a porovnání s jejich předchůdci Java a Objective-C. Řeč bude zejména o nullability, immutability, interoperability a nových možnostech funkcionálního programování. Ukážeme si prakticky, jaké problémy nám tyto nové možnosti pomáhají řešit a kde nám ušetří práci. Na závěr bude prostor pro dotazy, diskuzi a sdílení zkušeností z praxe.
27.11.2017 Vývoj mobilních aplikací Václav Zůna CONCUR E IV ZÁZNAM
Přednáška nabídne holistický pohled na současné trendy ve vývoji mobilních aplikací na platformách Android a iOS. Shrne využití nových technologií do mobilního vývoje a představí příklady zajímavých aplikací. Na přednášce bude také nastíněna aplikace nových trendů na naše vlastní mobilní produkty.
4.12.2017 Myšlenkové mapy a jejich digitální využívání Miroslav Buchel Česká společnost kreativního myšlení, z.s. E IV ZÁZNAM
Přednáška představí myšlenkové mapy z pohledu jejich praktického využití. Proč mapy používat, co jsou myšlenkové mapy a jak je konkrétně používat v praxi. Chybět nebude ani osobní zkušenost s využitím při studiu včetně tvorby diplomové práce.
11.12.2017 Bezpapírový digitální život Vratislav Čermák
Konzultant ICT E IV ZÁZNAM
Přednáška představí možnosti, jak zefektivnit (zjednodušit) život za pomocí technologií a aplikací, které jsou okolo nás k dispozici. Podíváte se na možnosti, které nám skýtá spojení našich chytrých telefonů, domácích zařízení, internetu, cloudu a nepřeberného množství aplikací.
18.12.2017 Automation and Integration of Network Management Zdeněk Pala Extreme Networks E IV ZÁZNAM
The lecture will introduce you into the automation and integration of network management. We will look into options of automation and integration in systems of various customers. Presented case studies will address integration of firewall, network management, virtualization, MDM systems, security and processes.
15.1.2018 GDPR – General Data Protection Regulation aneb revoluce v ochraně osobních dat podle nové regulace EU Vít Lidinský Nowirecz E IV PŘIHLÁSIT
GDPR (General Data Protection Regulation) – nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů, které začně v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Týkají se firem, institucí i jednotlivců, kteří zacházejí s osobními údaji Evropanů (zaměstnanců, zákazníků, klientů, dodavatelů) a působí na evropském trhu.