Cyklus přednášek odborníků z praxe z oblasti ICT LS 2018/2019

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

Katedra informačních technologií pořádá v LS 2018/2019 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z celkem deseti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Další cyklus přednášek bude probíhat v ZS (období říjen až prosinec).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v LS studenti oboru Informatika, dále studenti ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského a 1. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Operační systémy a počítačové sítě, Operating systems and computer networks, Podnikové informační systémy, Značkovací jazyky, Markup languages, Bezpečnost IS, IS/IT security, Elektronický obchod a podnikání, E-business and commerce, ICT pro manažery, IT for e‑business.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je určeno v předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Student se samozřejmě může přihlásit i na více přednášek. Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu wp (viz níže). Cyklus přednášek běží od 27. února 2019 vždy ve středu od 16:30 do konce dubna 2019, kapacita je omezena velikostí disponibilní posluchárny, kterou je v LS posluchárna EIV (cca 65 míst). Pro velký zájem o nabízené přednášky je ve vybraných případech zajištěna posluchárna TI, EIII (cca 140 míst).

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 13. února 2019 prostřednictvím webu katedry:

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  
27. 2. 2019 Product Management

Václaviková Barbora

SAP Concur s. r. o.

EIV ZÁZNAM

Co stálo za úspěchy některých celosvětově nejznámějších produktů? Jak se dostat od prvotního nápadu k úspěšnému produktu? Jakou roli v tomto procesu má Product Manager a co všechno by měl znát?

6. 3. 2019

Centrální banky a inovace: otevřené bankovnictví, okamžité platby a kryptoaktiva

Vodrážka Michal

Česká národní banka
EIV ZÁZNAM

Jak se centrální banky vypořádávají s inovacemi na finančním trhu a mimo něj? Dá se trh k inovaci donutit regulací, jako je nová evropská platební směrnice PSD2? Nebo postačí pouze připravit infrastrukturu s tím, že trh a konkurence zajistí její smysluplné využití? A kdy a jak je třeba reagovat na (údajně revoluční) inovace, jako jsou kryptoaktiva a blockchain?

13. 3. 2019

Enterprise Design Thinking

Louda Jan

IBM Česká republika s. r. o.
TI ZÁZNAM

It also happened to you that you were saying, „Who invented this, for it is useless!“ ? How to avoid this people telling you about your applications and solutions? One of the answers may be to use „human centered design“ approaches – a user-centric design. We’ll show you the methodology you use to build an IT solution, but you can use it in any of your projects – whether you design your own application, service, space, or just a web page.
We will try to answer the following questions: What steps does the methodology use? Is it a process or not? What tools can I use? How to use them? What to watch out for? Where can I not use it anywhere?

20. 3. 2019 Advanced cybersecurity solutions

Jeleník Andrej

CISCO Systems (Czech rebpulic) s. r. o.
EIII ZÁZNAM

You will get to know why interoperability of security solutions is so important, what kind of security features do we currently use in enterprise world and how we can make them more efficient by using machine-learning or behavioral analytics.

27. 3. 2019

Řízení IT v lesích

Dvořák Petr

Vojenské lesy a statky ČR s. p.
EIV ZÁZNAM

Co je to podnikové IT? Jak prosazuje CIO potřeby IT do podniku? Co je řízení IT? Jaké jsou nástroje, metodiky a best practice v řízení IT? Kde vznikají požadavky na IT infrastrukturu, IT služby? Jaká jsou specifika řízení IT ve veřejné vysoké škole v kontrastu s řízením IT ve státním podniku? IT je motorem inovací. Pozice IT v podniku není stále jednoznačně vymezena a záleží na erudici vedení organizace zda využije IT pro svou konkurenční výhodu, postaví se k němu neutrálně nebo ho toleruje jako nutné zlo(nevyhnutelný standard).

3. 4. 2019

Databáze Oracle a autonomní data management

David Krch,                       Rastislav Janči

Oracle Czech s. r. o.

EIV ZÁZNAM

Databáze Oracle je na trhu již od roku 1979. Po celou dobu představuje špičku v relačních databázích a tvoří základ velkého množství klíčových informačních systémů především státní správy, finančních institucí nebo telekomunikačních firem. Za jejím vysokým výkonem a škálovatelností stojí mimo jiné i neustále zdokonalovaný optimalizátor dotazů, díky kterému je tato databáze úspěšně používána jak v oblasti transakčních systémů, datových skladů i při zpracování extrémně obsáhlých datových sad. Databázi Oracle je dnes také možné využívat v podobě platformních nebo autonomních služeb ve veřejném cloudu Oracle. Přijďte si poslechnout jak efektivně pracovat s databází Oracle a jaké možnosti dnes nejen v oblasti databází nabízí Oracle Cloud.

10. 4. 2019

HPE SAP HANA infrastuktura a řešení vysoké dostupnosti

Josef Kačín                             Radek Novotný

Hewlett-Packard Enterprise, s. r. o.

EIV ZÁZNAM

SAP S/4 HANA přináší do podnikového IT dnes tolik žádanou rychlost, flexibilitu a výkon. Víte jak funguje podvozek této platformy? Zajímá Vás jak HPE implementuje SAP HANA databáze? V čem je cluster pro SAP HANA jiný?  Co unikátního nabízíme a jak pomáháme dosahovat nejen vysoké dostupnosti, ale hlavně bezpečného provozování HANA systémové replikace? Přijďte na tuto přednášku a dozvíte se mnohem více.

17. 4. 2019 Referenční architektura Oracle pro moderní data management Vít Hlaváček,                    Martin Patočka Oracle Czech s. r. o.
EIV ZÁZNAM

Jaké jsou moderní trendy v oblasti podnikového data managementu? Znáte referenční architekturu Oracle,  která vhodně kombinuje databáze Oracle s technologiemi z rodiny Big Data? Přednáška bude detailněji zaměřena na přístupy k získávání a ukládání v čase proudících dat (např. data kontinuálního měření či sledování) a na spolupráci relačního a Big Data světa při zpracování dávkových úloh. Obě tyto kategorie dat pak dohromady představují ucelenou datovou základnu pro analýzy, tzv. Data Lake.  Využití všech dostupných datových zdrojů, jejich včasné zpracování a získání nových interpretací je pak hlavním cílem diskutované data management platformy.

24. 4. 2019 Fake news

Kateřina Hrubešová

Společnost pro internetový rozvoj, z. s. p. o.
EIII Registrace

Opravdu víte, co je fake news? Jak vypadá, kde je najdete a co způsobují? Je to jen příliš sdílené téma nebo trn v oku bruselským úředníkům? A není mazání fake news nebo alespoň to, o čem si myslíme, že fake news je, zásahem do práva na svobodu slova?