Cyklus přednášek odborníků z praxe LS 2022/2023

Cyklus přednášek

Katedra informačních technologií opět pořádá v LS 2022/2023 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z předpokládaných devíti nabízených přednášek budou čtyři v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Cyklus přednášek bude probíhat v LS (období únor až duben).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v LS studenti oboru Informatika 2. ročníků bakalářského a 1. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Operační systémy a počítačové sítě, Operating systems and computer networks, Bezpečnost IS, IS security a Computer security.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je určeno v předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Student se samozřejmě může přihlásit i na více přednášek. Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu wp (viz níže). Cyklus přednášek běží od 22. února 2023 standardně ve středu od 15:45 na učebně EIV, v některých termínech na EIII. Cyklus běží do konce dubna 2023.

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 13. února 2023 prostřednictvím webu katedry.

Na přednáškách bude evidována docházka!

Přečtěte si pozorně Informace k systému docházky na Cyklus přednášek odborníků z praxe ICT

POZOR ! Absolvovaná přednáška je započitatelná jako součást  zápočtu v rámci povinné bakalářské praxe !

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost Jazyk  
22. 2. 2023 SIEM, SOAR systémy a BAS Ondřej Kováč Exclusive Networks EIV eng REGISTRACE

Jaké jsou bezpečnostní výzvy virtualizovaného prostředí? Jak lze detekovat bezpečnostní rizika?  Jaké jsou povinnosti a činnosti lidí pracujících v SOC. To vše a ještě více se dozvíte na přednášce.

01. 3. 2023 Síťová bezpečnost
Radek Černý Extreme Networks
EIII eng REGISTRACE

Přednáška se bude orientovat na oblast sítí a správy systému se zaměřením na bezdrátovou a síťovou bezpečnost. Více bude upřesněno po 20. únoru 2023.

08. 3. 2023 SAP HANA Cloud and Analytics Radim Benek SAP Labs Brno
EIV eng REGISTRACE

Getting the right information at the speed of an F1 car is necessary today.  In our in-memory column-based databases SAP HANA Cloud, it’s a given. With further data integration into the SAP Data Warehouse Cloud on top of it, you can unleash a data-driven business. Finally, SAP Analytics Cloud allows users to plan, discover, predict, and collaborate in one place.

With all of this, SAP is helping the world work better, even where you wouldn’t expect it. Like at an esports leader competing in Dota 2.

15. 3. 2023 Software Security Luděk Bednarcz SAP Labs Brno
EIV eng REGISTRACE

How is the software security being handled in big software house like SAP? What are the threats and how we mitigate them? Is the security one-time topic or never-ending story? We will touch also the security awareness and secure programming and security testing topics.

22. 3. 2023 High Performance Computer
Jaroslav Červinka ŠKODA AUTO EIII čj REGISTRACE

Výpočty a rendering (generování fotorealistických obrázků a prezentací) v HPC řadíme mezi virtuální metody, tj. získání výsledků bez stavby prototypu a jeho následného (ne-) destruktivního měření/snímání, což je drahé a zdlouhavé. Při současné velké variabilitě modelových řad a trhů je výhodné používat virtuální metody pro rychlé ověření parametrů/fotorealistické zobrazení konkrétního modelu. Rovněž při rozhodování mezi více variantami (např. v designu) je výsledek virtuální metody zásadní.

Aktuálním příkladem jsou CO2 emise, kde působí efekt odporu vzduchu vyjádřený koeficientem odporu, který je výsledkem výpočtu externí aerodynamiky.


Za odpovídajícím zabezpečením stojí kvalitní základ, tedy spolehlivá infrastruktura. Zde by neměly chybět pokročilé
monitorovací nástroje, a to jak stavebních prvků, tak i síťové komunikace.

Na přednášce se dozvíte, jak vypadaly výrobní sítě dříve a jak vypadají dnes. Prozradíme vám reálné incidenty
ve výrobě a jakým způsobem těmto rizikům předcházet.
05. 4. 2023 IT bezpečnost ve výrobě Erich Zapletal ŠKODA AUTO EIV čj REGISTRACE
V období rychlého rozvoje digitalizace je kybernetická bezpečnost v prostředí průmyslových firem nezbytná. Kde je IT, tam je potřeba řešit IT bezpečnost.

Za odpovídajícím zabezpečením stojí kvalitní základ, tedy spolehlivá infrastruktura. Zde by neměly chybět pokročilé
monitorovací nástroje, a to jak stavebních prvků, tak i síťové komunikace.

Na přednášce se dozvíte, jak vypadaly výrobní sítě dříve a jak vypadají dnes. Prozradíme vám reálné incidenty
ve výrobě a jakým způsobem těmto rizikům předcházet.
12. 4. 2023 Bezdrátová technologie IQRF
Yvona Spurná QRF Alliance, s.r.o. EIV čj REGISTRACE
Přednáška bude zaměřena na technologie IQRF, což je bezdrátová technologie pro přenos dat v mesh sítích s extrémně nízkou spotřebou a vysokou spolehlivostí. Přenos je obousměrný a dostatečně rychlý jak pro sběr dat, tak pro řízení elektronických zařízení. Přenos v síti je chráněn bezpečnostními standardy na několika úrovních. Za poslední dva roky zaznamenala technologie další významný pokrok v oblasti interoperability zařízení. Nově vznikající zařízení, která jsou certifikována na interoperabilitu, jsou v síti rozpoznávána automaticky a řízení se děje dle standardizovaných příkazů, definovaných v IQRF Repository. Přenáška zahrnuje ukázku funkční sítě IQRF napojené na IQRF Gateway, včetně vizualizace hodnot.